Generelt


SIDRA Workshop og brukermøte i Oslo

Siste Workshop og brukermøte ble arrangert i Oslo i mai 2023.


Generelt om InfoTek AAA:

InfoTek AAA (InfoTek Arvid Aakre) er et rådgivende ingeniørfirma med hovedsaklig to forretningsområder:

  • Vi tilbyr vitenskapelig, objektiv og uavhengig utredning av alle typer trafikkulykker og
    -målinger, se www.aaa.no
     

  • Vi er representant for SIDRA programvare i Skandinavia, se www.sidra.no

 


Kontakt InfoTek AAA ved sende en mail til: Arvid Aakre